Nickname: James
Status: Grand Winner
Real Name: Robert James Reid
Origin: Australia
Age:
Birthdate: May 11
Nationality: Half-Australian, Half-Filipino
Occupation:
Civil Status: Single
Religion:
Hobbies: Swimming, Music, Going to the beach
Favorite Color:
Favorite Food: Sinigang
Favorite Show:
Favorite Actor:
Favorite Actress:
Favorite Singer:
Nag-aaral na si James nang lumipat silang mag-ama dito sa Pilipinas. Sa isang regular school siya pumasok, pero nahirapan siyang makapag-adjust academically kaya naman ipinasok siya ng kanyang Australian father sa isang distant-learning center.

Dahil sa kanyang mestizo looks maraming humahanga dito kay James pero may mga pagkakataong nakukulang pa rin s’ya ng lakas ng loob. At ito’y sa pagkakataon kailangan ‘yang magsalita sa harap ng maraming tao. Kapag kinakailangan n’yang magsalita in public, nagkakaroon s’ya ng mental block at di makapagsalita.

Maraming Pinoy friends si James, pero sapat na kaya ang pagiging pala-kaibigan ng binata para makapag-adjust siya sa loob ng bahay ni Kuya, o tulad ng kanyang pag-aaral ay kinakailangan niya ng special attention?

ABS-CBN Com ABS-CBN News TFCNow Multiply Amped Endemol